ارزهای قابل تبدیل حواله به حساب IRR به Walleteum EUM

نرخ تبادل:  1 EUM = 84500 IRR
حداقل خرید: 100000 IRR
حداکثر خرید: 500000000 IRR

موجودی: 532 EUM
بیشتر نیاز دارید؟


قوانین اضافی مبادله حواله به حساب IRR به Walleteum EUM:

والتیوم توکن روبه رو رشدی هست که در مرحله عرضه اولیه می باشد .

جهت خرید این ارز تایید حساب الزامیست

والتهای پشتیبانی شده

تراست والت

 شماره والت جهت ارسال مانند:

me:0xa94861207F2D03984474E400B4815DEB54921E9A