مبادله Toman Iran IRT به Walleteum EUM

نرخ تبادل:  1 EUM = 9500 IRT
حداقل خرید: 10000 IRT
حداکثر خرید: 49000000 IRT

موجودی: 450000 EUM
بیشتر نیاز دارید؟


قوانین اضافی مبادله Toman Iran IRT به Walleteum EUM:

والتیوم توکن روبه رو رشدی هست که در مرحله عرضه اولیه می باشد .

جهت خرید این ارز تایید حساب الزامیست

والتهای پشتیبانی شده

تراست والت

 شماره والت جهت ارسال مانند:

me:0xa94861207F2D03984474E400B4815DEB54921E9A