حریم خصوصی


 اطلاعات تمامی کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد وب سایت محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع است مگر برابر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی.

کلیه فعالیت‌های این مجموعه در حوزه پول‌های الکترونیک و از محل درآمدهای قانونی مشتریان خود در خارج از کشور بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با ارز فیزیکی، اسکناس یا حواله ندارد و اساسا خدمات مربوط به صرافی را ارایه نمی نماید.

این مجموعه تحت هیچ شرایطی در حوزه فعالیت مرتبط با خدمات پرداخت ها از جمله خرید و فروش و اعلام نرخ ارز فیزیکی(اسکناس یا حواله و …) ورود پیدا نکرده و نخواهد کرد.

با توجه به قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 الزامات خرید و فروش وب سایت تالارارز و قرارداد فروش به ایمیل خریدار ارسال خواهد شد که در این صورت حکم ابلاغ و امضا قانونی قرارداد را دارد و قابل استناد در محاکم صالحه قانونی است.